PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt voor verwerking.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam en adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

REGISTER

Voor bepaalde onderdelen van onze webwinkel dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens via de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

TOEGANGSPORTAAL

Met onze portal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, specificeren en wijzigen.

BESTELLING BEHANDELEN

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze te verwerken. Indien nodig voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer hierover leest u verderop in deze privacyverklaring.

ADVERTISEMENT

Naast de informatie op onze website kunnen wij u ook informeren over onze nieuwe producten en diensten:

 • per post;
 • per email;
 • per social media;
 • per telefoon.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Via onze webwinkel bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees.

LOCATIEGEGEVENS

Indien nodig voor de dienstverlening kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op dit moment uw toestemming gevraagd. Deze (locatie)gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie-/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen van de betreffende aanbieder te lezen.

APP STORE

De app die de service levert, is gedownload van een app store van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder verwerkt en met welk doel. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen van de betreffende aanbieder te lezen.

PUBLICATIE

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

ADS

Onze webwinkel toont advertenties.

BEPALING AAN DERDEN

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren advertenties op maat op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen uw gegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

COOKIES

Op onze webwinkel worden cookies gebruikt. Ook via door ons ingeschakelde derden worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webshop beschouwen wij als toestemming voor dit gebruik van cookies.

U bent vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat onze website niet meer optimaal werkt.

Met derde partijen die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties. We hebben echter geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen als ze deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Ook laten we Google de verkregen Analytics-informatie gebruiken voor andere Google-diensten en tot slot anonimiseren we de IP-adressen.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • We gebruiken beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) die alle informatie tussen u en onze website beschermen wanneer u persoonlijke gegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle verzoeken om persoonsgegevens. 

BEHOUDSVOORWAARDEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestellingen te verwerken, inclusief garantie. Daarna bewaren we gegevens maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden dan verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

SITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

TOEGANG TOT EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage in en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Als u de persoonsgegevens die Mardin Luxury over u heeft vastgelegd wilt inzien of als u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of als u deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Mardin Luxury. BV, via e-mailadres support@mardin-luxury.com. Mardin Luxury laat u binnen vier weken weten welke persoonsgegevens zij van u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, blokkering of verbetering zal of kan voldoen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze vind je in de instellingen van je browser. Als de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS AUTORITEIT

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.